پکیج تور کیش

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : کیش ایر زاگرس ماهان قشم ایر
تاریخ شروع : 01 مهر 1399
تاریخ پایان : 30 آذر 1399
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
هتل شایگان کیش
صبحانه 3 شب و4روز 2.870.000 2.870.000 2.870.000 650.000 بیشتر
هتل شایان کیش
صبحانه 3شب و 4روزه 1.120.000 1.120.000 1.120.000 650.000 بیشتر
هتل کوروش کیش
صبحانه 3 شب و4روز 4.100.000 4.100.000 4.100.000 650.000 بیشتر
هتل پارمیس کیش
صبحانه 3 شب و4روز 2.950.000 2.950.000 2.950.000 650.000 بیشتر
هتل ویدا کیش
صبحانه 3 شب و4روز 7.750.000 7.750.000 7.750.000 650.000 بیشتر
هتل ایران
صبحانه 3 شب و4روز 2.210.000 2.210.000 2.210.000 650.000 بیشتر
هتل داریوش
صبحانه 3 شب و4روز 4.130.000 4.130.000 4.130.000 650.000 بیشتر
هتل ترنج
صبحانه 3 شب و4روز 4.400.000 4.400.000 4.400.000 650.000 بیشتر
هتل پارمیدا کیش
صبحانه 3 شب و4روز 2.250.000 2.250.000 2.250.000 650.000 بیشتر
هتل مارینا پارک
صبحانه و نهار 3 شب و4روز 5.200.000 5.200.000 5.200.000 650.000 بیشتر
هتل ارم بزرگ کیش
صبحانه 3 شب و4روز 2.120.000 2.120.000 2.120.000 650.000 بیشتر
هتل صدف کیش
صبحانه 3 شب و4روز 3.550.000 3.550.000 3.550.000 650.000 بیشتر
هتل آریان کیش
صبحانه 3 شب و4روز 1.970.000 1.970.000 1.970.000 650.000 بیشتر
هتل فلامینگو کیش
صبحانه 3 شب و4روز 2.650.000 2.650.000 2.650.000 650.000 بیشتر
هتل سارا کیش
صبحانه 3 شب و4روز 2.570.000 2.570.000 2.570.000 650.000 بیشتر
گامبرون کیش
صبحانه 3 شب و4روز 2.090.000 2.090.000 2.090.000 650.000 بیشتر
هتل آنا کیش
صبحانه و نهار 3 شب و4روز 1.030.000 1.030.000 1.030.000 650.000 بیشتر
هتل گلدیس کیش
صبحانه 3 شب و4روز 1.810.000 1.810.000 1.810.000 650.000 بیشتر
هتل خاتم کیش
صبحانه 3 شب و4روز 1.580.000 1.580.000 1.580.000 650.000 بیشتر
هتل لوتوس کیش
صبحانه 3 شب و4روز 1.970.000 1.970.000 1.970.000 650.000 بیشتر
هتل گراند کیش
صبحانه 3 شب و4روز 2.050.000 2.050.000 2.050.000 650.000 بیشتر
هتل جام جم
صبحانه 3 شب و4روز 1.950.000 1.950.000 1.950.000 650.000 بیشتر
هتل پانیذ کیش
صبحانه 3 شب و4روز 1.540.000 1.540.000 1.540.000 650.000 بیشتر
نام هتل هتل ارم بزرگ کیشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.120.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.120.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل آنا کیشخدمت صبحانه و نهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.030.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.030.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل صدف کیشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.550.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.550.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل گلدیس کیشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.810.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.810.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل آریان کیشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.970.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.970.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل شایگان کیشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.870.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.870.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل خاتم کیشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.580.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.580.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل لوتوس کیشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.970.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.970.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل شایان کیشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.120.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.120.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل فلامینگو کیشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.650.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.650.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل گراند کیشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.050.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.050.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل کوروش کیشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.100.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.100.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل پارمیس کیشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.950.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.950.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل پانیذ کیشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.540.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.540.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل ویدا کیشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.750.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.750.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل جام جمخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.950.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.950.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل ایرانخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.210.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.210.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل سارا کیشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.570.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.570.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل داریوشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.130.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.130.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل ترنجخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.400.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل پارمیدا کیشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.250.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.250.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هتل مارینا پارکخدمت صبحانه و نهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.200.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.200.000
جزئیات بیشتر
نام هتل گامبرون کیشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.090.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.090.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
تور جزیره زیبای کیش با امکان انتخاب شرکت هواپیمایی توسط مسافر خدمات تور شامل بلیط رفت و برگشت با هواپیما به مقصد جزیره کیش به همراه استقبال و خدمات ویژه هتل انتخابی می باشد امکان افزودن راهنمای انگلیسی زبان برای مسافرین خارجی و همچنین امکان اجاره خودرو در جزیره کیش و رزرو تفریحات آبی و غواصی و پاراگلایدر و خرید بلیط هلی کوپتر برای مسافرین فراهم می باشد
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.