تور کوالالامپور مالزی

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : ماهان
تاریخ شروع : پایان یافته
تاریخ پایان : پایان یافته
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
Pacific Regency
صبحانه 7 شب و 8 روز 6.790.000 6.790.000 ندارد 4.240.000 بیشتر
Concorde Hotel
صبحانه 7 شب و 8 روز 7.140.000 7.140.000 6.210.000 5.020.000 بیشتر
Sheraton Imperial
صبحانه 7 شب و 8 روز 8.540.000 8.540.000 7.530.000 4.380.000 بیشتر
InterContinental
صبحانه 7 شب و 8 روز 8.750.000 8.750.000 7.750.000 5.340.000 بیشتر
Shangri La Hotel
صبحانه 7 شب و 8 روز 8.850.000 8.850.000 ندارد 5.340.000 بیشتر
JW Marriott Hotel
صبحانه 7 شب و 8 روز 10.150.000 10.150.000 9.140.000 5.150.000 بیشتر
MAYA KUALA LAMPUR
BB 7 شب 7.435.000 7.435.000 6.660.000 5.085.000 بیشتر
ISTANA
BB 7 شب 7.300.000 7.300.000 6.590.000 4.660.000 بیشتر
GRAND MILLENIUM
BB 7 شب 8.370.000 8.370.000 6.690.000 5.150.000 بیشتر
PULLMAN KUALA LAMPUR
BB 7 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
PAVILION KL
BB 7 شب 9.290.000 9.290.000 8.350.000 4.450.000 بیشتر
THE RITZ CARLTON
BB 7 شب 10.780.000 10.780.000 9.780.000 6.110.000 بیشتر
Grand Seasons
صبحانه 7 شب و 8 روز تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
The Royale Chulan
صبحانه 7 شب و 8 روز 7.555.000 7.555.000 7.555.000 5.100.000 بیشتر
Furama Bukit
صبحانه 7 شب و 8 روز 7.410.000 7.410.000 7.410.000 4.490.000 بیشتر
Novotel City Center
صبحانه 7 شب و 8 روز تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
Corus Hotel
صبحانه 7 شب و 8 روز 7.420.000 7.420.000 7.420.000 4.620.000 بیشتر
OAKWOOD HOTEL AND RESISTANCE
BB 7 شب 6.345.000 6.345.000 6.660.000 4.680.000 بیشتر
SUNWAY VELOCITY
BB 7 6.530.000 6.530.000 ندارد 4.370.000 بیشتر
IBIS KUALA LAMPUR
BB 7 شب 6.730.000 6.730.000 5.820.000 4.470.000 بیشتر
DORSETT KUALA LAMPUR
BB 7 شب 7.020.000 7.020.000 6.210.000 4.570.000 بیشتر
IMPIANA KLCC
BB 7 شب 7.020.000 7.020.000 6.020.000 4.570.000 بیشتر
Royale Chulan
صبحانه 7 شب و 8 روز 6.630.000 6.630.000 5.820.000 4.370.000 بیشتر
Sani Hotel
صبحانه 7 شب و 8 روز 5.390.000 5.390.000 5.390.000 3.890.000 بیشتر
Flamingo Hotel
صبحانه 7 شب و 8 روز 5.810.000 5.810.000 5.810.000 4.100.000 بیشتر
METRO HOTEL BUKIT
BB 7 شب 5.450.000 5.450.000 4.940.000 3.890.000 بیشتر
SILKA MAYTOWER KUALA
BB 7 شب 5.860.000 5.860.000 5.285.000 4.410.000 بیشتر
نام هتل Sani Hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.390.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.390.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Flamingo Hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.810.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.810.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Grand Seasonsخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل The Royale Chulanخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.555.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.555.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Furama Bukitخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.410.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.410.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Novotel City Centerخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل Corus Hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.420.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.420.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Pacific Regencyخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.790.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.790.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Concorde Hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.140.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.140.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Sheraton Imperialخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.540.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.540.000
جزئیات بیشتر
نام هتل InterContinentalخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.750.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.750.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Shangri La Hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.850.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.850.000
جزئیات بیشتر
نام هتل JW Marriott Hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.150.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.150.000
جزئیات بیشتر
نام هتل METRO HOTEL BUKITخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.450.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.450.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SILKA MAYTOWER KUALAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.860.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.860.000
جزئیات بیشتر
نام هتل OAKWOOD HOTEL AND RESISTANCEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.345.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.345.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SUNWAY VELOCITYخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.530.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.530.000
جزئیات بیشتر
نام هتل IBIS KUALA LAMPURخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.730.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.730.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DORSETT KUALA LAMPURخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.020.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.020.000
جزئیات بیشتر
نام هتل IMPIANA KLCCخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.020.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.020.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MAYA KUALA LAMPURخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.435.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.435.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ISTANAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.300.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.300.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND MILLENIUMخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.370.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.370.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PULLMAN KUALA LAMPURخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل PAVILION KLخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.290.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.290.000
جزئیات بیشتر
نام هتل THE RITZ CARLTONخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.780.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.780.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Royale Chulanخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.630.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.630.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
تور مالزی 7 شب و 8 روز کوالالامپور با پرواز هواپیمایی امارات مناسب برای خرید ، تفریح و استراحت می باشد خدمات تور شامل بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی امارات به همراه استقبال و بدرقه و همچنین راهنمای فارسی زبان و سیم کارت و گشت شهری
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.