تور لوکس دبی

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : ماهان
تاریخ شروع : 25 اسفند 1398
تاریخ پایان : 15 فروردین 1399
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
JW MARRIOTT DUBAI
صبحانه 5 شب 10.730.000 10.730.000 9.290.000 4.600.000 بیشتر
HYATT REGENCY DUBAI
صبحانه 3 شب 5.350.000 5.350.000 5.350.000 1.990.000 بیشتر
AVANI DEIRA DUBAI
صبحانه 5 شب 8.120.000 8.120.000 7.060.000 4.600.000 بیشتر
FRASER SUITE DUBAI
صبحانه 3 شب 5.920.000 5.920.000 5.920.000 1.990.000 بیشتر
HILTON CREECK DUBAI
صبحانه 3 شب 5.640.000 5.640.000 5.640.000 1.990.000 بیشتر
MILLINIUM PLAZA DUBAI
صبحانه 5 شب 9.670.000 9.670.000 8.670.000 4.600.000 بیشتر
MEDIA ROTANA DUBAI
صبحانه 5 شب 9.000.000 9.000.000 4.920.000 4.600.000 بیشتر
SHERATON DUBAI CREECK DUBAI
صبحانه 3 شب 6.230.000 6.230.000 6.230.000 1.990.000 بیشتر
HYATT REGENCY CREECK DUBAI
صبحانه 3 شب 7.000.000 7.000.000 7.000.000 1.990.000 بیشتر
PULLMAN DUBAI DEIRA DUBAI
صبحانه 3 شب 5.640.000 5.640.000 5.640.000 1.990.000 بیشتر
FAIRMONT DUBAI
صبحانه 5 شب 10.200.000 10.200.000 7.930.000 4.600.000 بیشتر
SWISSOTEL ALGHURAIR DUBAI
صبحانه 5 شب 9.000.000 9.000.000 8.050.000 4.600.000 بیشتر
DAMAC MAISON COURJARDIN DUBAI
صبحانه 3 شب 5.830.000 5.830.000 5.830.000 1.990.000 بیشتر
SHERATON GRAND DUBAI
صبحانه 3 شب 6.250.000 6.250.000 6.250.000 1.990.000 بیشتر
JW MARRIOTT MARQUIS DUBAI
صبحانه 5 شب 10.730.000 10.730.000 9.290.000 4.600.000 بیشتر
NASSIMA ROYAL DUBAI
صبحانه 5 شب 9.680.000 9.680.000 7.850.000 4.600.000 بیشتر
CONRAD DUBAI
صبحانه 5 شب 10.730.000 10.730.000 9.290.000 4.600.000 بیشتر
SHERATON DUBAI MALL DUBAI
صبحانه 3 شب 7.750.000 7.750.000 7.750.000 1.990.000 بیشتر
TAJ PALACE
صبحانه 3 شب 7.220.000 7.220.000 7.220.000 1.990.000 بیشتر
AVARI DUBAI DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 3.290.000 3.290.000 3.290.000 1.750.000 بیشتر
EMIRAT GRAND DUBAI
صبحانه 5 شب 8.290.000 8.290.000 7.560.000 4.600.000 بیشتر
SUMMIT DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 4.090.000 4.090.000 4.090.000 1.990.000 بیشتر
CARLTON DOWN TOWN DUBAI
صبحانه 3 شب 5.270.000 5.270.000 5.270.000 1.990.000 بیشتر
GRAND EXCELSIOR DEIRA DUBAI
صبحانه 5 شب 7.150.000 7.150.000 7.150.000 4.600.000 بیشتر
LAND MARK GRAND DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 4.680.000 4.680.000 4.680.000 1.990.000 بیشتر
COPTHORNE HOTEL DUBAI
BB 3 شب 3.365.000 3.365.000 3.365.000 2.630.000 بیشتر
GEVORA DUBAI
صبحانه 3 شب 6.300.000 6.300.000 6.300.000 1.990.000 بیشتر
CITY SEASON DUBAI
صبحانه 5 شب 7.590.000 7.590.000 6.470.000 4.600.000 بیشتر
GLORIA DUBAI
صبحانه 3 شب 4.830.000 4.830.000 4.830.000 1.990.000 بیشتر
HYATT PALACE RIQAA DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.990.000 بیشتر
TOWERS ROTANA DUBAI
صبحانه 3 شب 6.330.000 6.330.000 6.330.000 1.990.000 بیشتر
ROSE RAYHAN BY ROTANA DUBAI
صبحانه 5 شب 9.720.000 9.720.000 با HSP تماس بگیرید 4.600.000 بیشتر
ALOFT THE PALM DUBAI
صبحانه 5 شب 9.480.000 9.480.000 با HSP تماس بگیرید 4.600.000 بیشتر
HOLIDAY INN FESTIVAL CITY DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 5.490.000 5.490.000 5.490.000 1.990.000 بیشتر
نام هتل AVARI DUBAI DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.290.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.290.000
جزئیات بیشتر
نام هتل EMIRAT GRAND DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.290.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.290.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SUMMIT DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.090.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.090.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CARLTON DOWN TOWN DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.270.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.270.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND EXCELSIOR DEIRA DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.150.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.150.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LAND MARK GRAND DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.680.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.680.000
جزئیات بیشتر
نام هتل COPTHORNE HOTEL DUBAIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.365.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.365.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GEVORA DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.300.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.300.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CITY SEASON DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.590.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.590.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GLORIA DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.830.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.830.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HYATT PALACE RIQAA DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TOWERS ROTANA DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.330.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.330.000
جزئیات بیشتر
نام هتل JW MARRIOTT DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.730.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.730.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ROSE RAYHAN BY ROTANA DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.720.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.720.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ALOFT THE PALM DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.480.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.480.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HOLIDAY INN FESTIVAL CITY DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.490.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.490.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HYATT REGENCY DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.350.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.350.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AVANI DEIRA DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.120.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.120.000
جزئیات بیشتر
نام هتل FRASER SUITE DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.920.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.920.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HILTON CREECK DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.640.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.640.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MILLINIUM PLAZA DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.670.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.670.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MEDIA ROTANA DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SHERATON DUBAI CREECK DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.230.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.230.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HYATT REGENCY CREECK DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PULLMAN DUBAI DEIRA DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.640.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.640.000
جزئیات بیشتر
نام هتل FAIRMONT DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.200.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.200.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SWISSOTEL ALGHURAIR DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DAMAC MAISON COURJARDIN DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.830.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.830.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SHERATON GRAND DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.250.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.250.000
جزئیات بیشتر
نام هتل JW MARRIOTT MARQUIS DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.730.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.730.000
جزئیات بیشتر
نام هتل NASSIMA ROYAL DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.680.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.680.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CONRAD DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.730.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.730.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SHERATON DUBAI MALL DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.750.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.750.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TAJ PALACEخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.220.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.220.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات

*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.