تور شیراز زمینی

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : قطار
تاریخ شروع : 01 مهر 1399
تاریخ پایان : 30 آذر 1399
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
چمران
صبحانه 3شب و 4 روزه 1.617.000 1.617.000 1.617.000 360.000 بیشتر
هما
صبحانه 3شب و 4روزه 1.746.000 1.746.000 1.746.000 360.000 بیشتر
پرسپولیس شیراز
صبحانه 3 شب و4روز 1.586.000 1.586.000 1.586.000 360.000 بیشتر
زندیه شیراز
صبحانه 3 شب و4روز 1.778.000 1.778.000 1.778.000 360.000 بیشتر
ستارگان
صبحانه 3شب و 4روزه 1.205.000 1.205.000 1.205.000 360.000 بیشتر
زندیه
صبحانه 3شب و 4روزه 1.880.000 1.880.000 1.880.000 360.000 بیشتر
جام جم
صبحانه 3شب و 4روزه 1.166.000 1.166.000 1.166.000 360.000 بیشتر
پارک هتل شیراز
صبحانه 3 شب و4روز 1.074.000 1.074.000 1.074.000 360.000 بیشتر
پارسه شیراز
صبحانه 3 شب و4روز 1.242.000 1.242.000 1.242.000 360.000 بیشتر
آریو برزن شیراز
صبحانه 3 شب و4روز 1.322.000 1.322.000 1.322.000 360.000 بیشتر
الیزه شیراز
صبحانه 3 شب و4روز 1.320.000 1.320.000 1.320.000 360.000 بیشتر
کریم خان شیراز
صبحانه 3 شب و4روز 1.204.000 1.204.000 .1.204.000 360.000 بیشتر
پارسیان شیراز
صبحانه 3 شب و4روز 1.167.000 1.167.000 1.167.000 360.000 بیشتر
رویال شیراز
صبحانه 3 شب و4روز 1.310.000 1.310.000 1.310.000 360.000 بیشتر
بزرگ شیراز
صبحانه 3 شب و4روز 2.157.000 2.157.000 2.157.000 360.000 بیشتر
زندیه شیراز
صبحانه 3 شب و4روز 1.879.000 1.879.000 1.879.000 360.000 بیشتر
ارم
صبحانه 3شب و 4روز 942.000 942.000 942.000 360.000 بیشتر
حافظ
صبحانه 3شب و 4 روزه 840.000 840.000 840.000 360.000 بیشتر
امیر کبیر
صبحانه 3شب و 4 روزه 663.000 663.000 663.000 360.000 بیشتر
آریانا
صبحانه 3شب و 4 روزه 860.000 860.000 860.000 360.000 بیشتر
دنا
صبحانه 3شب و 4روزه 765.000 765.000 765.000 360.000 بیشتر
آناهیتا
صبحانه 3شب و 4 روزه 730.000 730.000 730.000 360.000 بیشتر
نصیر الملک
صبحانه 3شب و 4روزه 920.000 920.000 920.000 360.000 بیشتر
داریوش
صبحانه 3شب و 4روزه 682.000 682.000 682.000 360.000 بیشتر
نام هتل چمرانخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.617.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.617.000
جزئیات بیشتر
نام هتل حافظخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 840.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 840.000
جزئیات بیشتر
نام هتل امیر کبیرخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 663.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 663.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ستارگانخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.205.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.205.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ارمخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 942.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 942.000
جزئیات بیشتر
نام هتل زندیهخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.880.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.880.000
جزئیات بیشتر
نام هتل جام جمخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.166.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.166.000
جزئیات بیشتر
نام هتل آریاناخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 860.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 860.000
جزئیات بیشتر
نام هتل داریوشخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 682.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 682.000
جزئیات بیشتر
نام هتل دناخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 765.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 765.000
جزئیات بیشتر
نام هتل آناهیتاخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 730.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 730.000
جزئیات بیشتر
نام هتل نصیر الملکخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 920.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 920.000
جزئیات بیشتر
نام هتل هماخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.746.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.746.000
جزئیات بیشتر
نام هتل پرسپولیس شیرازخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.586.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.586.000
جزئیات بیشتر
نام هتل زندیه شیرازخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.778.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.778.000
جزئیات بیشتر
نام هتل پارک هتل شیرازخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.074.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.074.000
جزئیات بیشتر
نام هتل پارسه شیرازخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.242.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.242.000
جزئیات بیشتر
نام هتل آریو برزن شیرازخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.322.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.322.000
جزئیات بیشتر
نام هتل الیزه شیرازخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.320.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.320.000
جزئیات بیشتر
نام هتل کریم خان شیرازخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.204.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.204.000
جزئیات بیشتر
نام هتل پارسیان شیرازخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.167.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.167.000
جزئیات بیشتر
نام هتل رویال شیرازخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.310.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.310.000
جزئیات بیشتر
نام هتل بزرگ شیرازخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.157.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.157.000
جزئیات بیشتر
نام هتل زندیه شیرازخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.879.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.879.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
تور شیراز شهر تاریخی و باستانی ایران شهر حافظ و سعدی بلیط رفت و برگشت-هتل با صبحانه- در صورت درخواست گشت و ترانسفر هم اراِئه داده میشود
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.