تور دبی هواپیمایی ایران ایر و ماهان

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : ایران ایر / ماهان
تاریخ شروع : 19 خرداد 1397
تاریخ پایان : تا اطلاع ثانوی
تهران تاریخ شروع : 19 خرداد 1397
دبی تاریخ پایان : تا اطلاع ثانوی
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
jumeirah creek side
صبحانه 3شب 2.100.000 - 1.700.000 720.000 بیشتر
jumeirah emarat towere
صبحانه 3شب 2.250.000 - 1.820.000 1.000.000 بیشتر
MILLENNIUM PLAZA
صبحانه 3 شب 1.360.000 1.360.000 1.360.000 750.000 بیشتر
HYATT REGENCY
صبحانه 3 شب 1.480.000 1.480.000 1.480.000 750.000 بیشتر
Movenpick
صبحانه 3 شب 1.290.000 1.290.000 1.290.000 830.000 بیشتر
Asiana
صبحانه 3 شب 1.290.000 1.290.000 1.290.000 830.000 بیشتر
Crowne Plaza
صبحانه 3 شب 1.299.000 1.299.000 1.299.000 850.000 بیشتر
Al Bustan Rotana
صبحانه 3 شب 1.300.000 1.300.000 1.300.000 950.000 بیشتر
Habtoor Grand Resort & Spa
صبحانه 3 شب 1.540.000 1.540.000 1.540.000 950.000 بیشتر
Sheraton Jumeirah Beach Resort
صبحانه 3 شب 1.700.000 1.700.000 1.700.000 950.000 بیشتر
avenue
صبحانه 3شب 1.190.000 1.190.000 900.000 1.190.000 بیشتر
gloria
صبحانه 3شب 1.480.000 - 1.450.000 720.000 بیشتر
city season
صبحانه و نهار 3شب 1.470.000 - 1.450.000 720.000 بیشتر
SHERSITON DEIRA
صبحانه و نهار 3شب 1.540.000 - 1.520.000 720.000 بیشتر
emirates grand
صبحانه 3شب 1.190.000 1.190.000 900.000 1.190.000 بیشتر
DREAM PALACE
صبحانه و ناهار 3 شب 1.150.000 1.150.000 1.150.000 750.000 بیشتر
SUN SKY
صبحانه و ناهار 3 شب 1.200.000 1.200.000 1.200.000 750.000 بیشتر
ROSE RAYHAAN
صبحانه 3 شب 1.270.000 1.270.000 1.270.000 750.000 بیشتر
Montreal
صبحانه و ناهار 3 شب 1.100.000 1.100.000 1.100.000 800.000 بیشتر
BlueBay Black Stone
صبحانه 3 شب 1.180.000 1.180.000 1.180.000 800.000 بیشتر
Abjar Grand
صبحانه 3 شب 1.190.000 1.190.000 1.190.000 800.000 بیشتر
Fortune Grand
صبحانه و ناهار 3 شب 1.190.000 1.190.000 1.190.000 800.000 بیشتر
Grand Central
صبحانه و ناهار 3 شب 1.190.000 1.190.000 1.190.000 800.000 بیشتر
City Seasons Towers
صبحانه 3 شب 1.199.000 1.199.000 1.199.000 800.000 بیشتر
Sky Line Hotel Apartment
صبحانه 3 شب 2.000.000 2.000.000 2.000.000 800.000 بیشتر
nihal
صبحانه و نهار 3شب 1.130.000 1.130.000 800.000 1.130.000 بیشتر
orchid
صبحانه و نهار 3شب 1.070.000 1.070.000 1.100.000 720.000 بیشتر
city star
صبحانه و نهار 3شب 1.150.000 1.150.000 1.140.000 720.000 بیشتر
SUN AND SAND
صبحانه 3شب 1.150.000 1.150.0000 1.150.000 720.000 بیشتر
DELMON
صبحانه و ناهار 3 شب 1.090.000 1.090.000 800.000 1.090.000 بیشتر
Delmon Palace
صبحانه و ناهار 3 شب 1.090.000 1.090.000 1.090.000 840.000 بیشتر
Sadaf
صبحانه و ناهار 3 شب 1.090.000 1.090.000 1.090.000 840.000 بیشتر
Dream Palace
صبحانه و ناهار 3 شب 1.060.000 1.060.000 1.060.000 810.000 بیشتر
Mayfair
صبحانه و ناهار 3 شب 1.070.000 1.070.000 1.070.000 810.000 بیشتر
Claridge
صبحانه و ناهار 3 شب 1.130.000 1.130.000 1.130.000 810.000 بیشتر
DUBAI PALM
صبحانه و نهار 3شب 1.050.000 - 1.000.000 720.000 بیشتر
FORTUNE PEARL
صبحانه و ناهار 3 شب 1.020.000 1.020.000 1.020.000 750.000 بیشتر
CITY KING
صبحانه و ناهار 3 شب 1.040.000 1.040.000 1.040.000 750.000 بیشتر
TIME SQUARE
صبحانه و ناهار 3 شب 9.800.000 9.800.000 9.800.000 750.000 بیشتر
Skyways
صبحانه و ناهار 3 شب 1.040.000 1.040.000 1.040.000 760.000 بیشتر
Royal Garden
صبحانه و ناهار 3 شب 1.040.000 1.040.000 1.040.000 760.000 بیشتر
Rafee
صبحانه و ناهار 3 شب 1.085.000 1.085.000 1.085.000 760.000 بیشتر
SHALIMAR PARK
صبحانه و ناهار 3 شب 9.400.000 9.400.000 9.400.000 750.000 بیشتر
نام هتل DUBAI PALMخدمت صبحانه و نهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.050.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) -
جزئیات بیشتر
نام هتل nihalخدمت صبحانه و نهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.130.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.130.000
جزئیات بیشتر
نام هتل orchidخدمت صبحانه و نهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.070.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.070.000
جزئیات بیشتر
نام هتل city starخدمت صبحانه و نهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.150.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.150.000
جزئیات بیشتر
نام هتل avenueخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.190.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.190.000
جزئیات بیشتر
نام هتل gloriaخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.480.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) -
جزئیات بیشتر
نام هتل city seasonخدمت صبحانه و نهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.470.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) -
جزئیات بیشتر
نام هتل SHERSITON DEIRAخدمت صبحانه و نهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.540.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) -
جزئیات بیشتر
نام هتل emirates grandخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.190.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.190.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SUN AND SANDخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.150.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.150.0000
جزئیات بیشتر
نام هتل jumeirah creek sideخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.100.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) -
جزئیات بیشتر
نام هتل jumeirah emarat towereخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.250.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) -
جزئیات بیشتر
نام هتل FORTUNE PEARLخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.020.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.020.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DELMONخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.090.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.090.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CITY KINGخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.040.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.040.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TIME SQUAREخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.800.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.800.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SHALIMAR PARKخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 9.400.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 9.400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DREAM PALACEخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.150.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.150.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SUN SKYخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.200.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.200.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ROSE RAYHAANخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.270.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.270.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MILLENNIUM PLAZAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.360.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.360.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HYATT REGENCYخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.480.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.480.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Movenpickخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.290.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.290.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Asianaخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.290.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.290.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Crowne Plazaخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.299.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.299.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Al Bustan Rotanaخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.300.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.300.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Habtoor Grand Resort & Spaخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.540.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.540.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Sheraton Jumeirah Beach Resortخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.700.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.700.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Montrealخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.100.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.100.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BlueBay Black Stoneخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.180.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.180.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Abjar Grandخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.190.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.190.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Fortune Grandخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.190.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.190.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Grand Centralخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.190.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.190.000
جزئیات بیشتر
نام هتل City Seasons Towersخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.199.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.199.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Sky Line Hotel Apartmentخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.000.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.000.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Delmon Palaceخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.090.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.090.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Sadafخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.090.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.090.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Dream Palaceخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.060.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.060.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Mayfairخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.070.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.070.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Claridgeخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.130.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.130.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Skywaysخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.040.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.040.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Royal Gardenخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.040.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.040.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Rafeeخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.085.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.085.000
جزئیات بیشتر
مدارک
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم حبیبی 1
خانم حبیبی
آقای موسوی
توضیحات
تور دبی با پرواز هواپیمایی ماهان و ایران ایرخدمات تور دبی شامل اقامت در هتل به همراه پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر ( صبح به شب ) ، بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی زبان ، ویزای عادی دبی
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.