تور تفلیس گرجستان

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : تابان ، قشم ایر ، زاگرس
تاریخ شروع : 01 مرداد 1398
تاریخ پایان : 31 شهریور 1398
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
PREFERENCE HUALING
BB 3 شب 3.720.000 3.720.000 3.720.000 تماس بگیرید بیشتر
RADISSON BLU
BB 3 شب 4.460.000 4.460.000 4.460.000 تماس بگیرید بیشتر
THE BILTMORE
BB 3 شب 4.700.000 4.700.000 4.700.000 تماس بگیرید بیشتر
IOTA
BB 3 شب 4.270.000 4.270.000 4.270.000 تماس بگیرید بیشتر
TOSCANO
BB 3 شب 2.900.000 2.900.000 2.900.000 تماس بگیرید بیشتر
VEDZISI
BB 3 شب 2.660.000 2.660.000 2.660.000 تماس بگیرید بیشتر
DOLABAURI
BB 4شب 3.050.000 3.050.000 3.050.000 تماس بگیرید بیشتر
GNG TBILISI
bb 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
PRIMAVERA
bb 3 شب 2.850.000 2.850.000 2.850.000 تماس بگیرید بیشتر
HOLIDAY INN
BB 3 شب 4.160.000 4.160.000 4.160.000 تماس بگیرید بیشتر
GALLERY PALACE
BB 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
KALASI
BB 3 شب 3.760.000 3.760.000 3.760.000 تماس بگیرید بیشتر
CITY CENTER
BB 3 شب 3.490.000 3.490.000 3.490.000 تماس بگیرید بیشتر
AMERI
BB 3 شب 3.410.000 3.410.000 3.410.000 تماس بگیرید بیشتر
FURTONE PALACE
BB 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
RED LINE
BB 3 شب 3.170.000 3.170.000 3.170.000 تماس بگیرید بیشتر
EURASIA
BB 3 شب 2.010.000 2.010.000 2.010.000 تماس بگیرید بیشتر
POLO TBILISI
bb 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
LIKE
BB 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
COLOMBI
bb 3 شب 2.830.000 2.830.000 2.830.000 تماس بگیرید بیشتر
BETLEM
BB 3 شب 2.700.000 2.700.000 2.700.000 تماس بگیرید بیشتر
VILTON
BB 3 شب 2.960.000 2.960.000 2.960.000 تماس بگیرید بیشتر
GRAND HOTEL TBLISI
bb 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
ELEGANCE
BB 3 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
نام هتل EURASIAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.010.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.010.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TOSCANOخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.900.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.900.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PREFERENCE HUALINGخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.720.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.720.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RADISSON BLUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.460.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.460.000
جزئیات بیشتر
نام هتل THE BILTMOREخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.700.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.700.000
جزئیات بیشتر
نام هتل VEDZISIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.660.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.660.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DOLABAURIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.050.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.050.000
جزئیات بیشتر
نام هتل POLO TBILISIخدمت bb
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل LIKEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل GNG TBILISIخدمت bb
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل PRIMAVERAخدمت bb
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.850.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.850.000
جزئیات بیشتر
نام هتل COLOMBIخدمت bb
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.830.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.830.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BETLEMخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.700.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.700.000
جزئیات بیشتر
نام هتل VILTONخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.960.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.960.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND HOTEL TBLISIخدمت bb
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل HOLIDAY INNخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.160.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.160.000
جزئیات بیشتر
نام هتل IOTAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.270.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.270.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GALLERY PALACEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل KALASIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.760.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.760.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CITY CENTERخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.490.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.490.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AMERIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.410.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.410.000
جزئیات بیشتر
نام هتل FURTONE PALACEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل RED LINEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.170.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.170.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ELEGANCEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
تور گرجستان شهر تفلیس خدمات تور شامل بلیط رفت و برگشت با هواپیما اقامت در هتل انتخابی بیمه مسافرتی و راهنمای فارسی زبان
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.