تور تفلیس گرجستان

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : قشم ایر
تاریخ شروع : پایان یافته
تاریخ پایان : پایان یافته
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
PREFERENCE HUALING
BB 3 شب 3.665.000 3.665.000 3.370.000 1.690.000 بیشتر
RADISSON BLU
BB 3 شب 4.760.000 4.760.000 4.675.000 1.690.000 بیشتر
THE BILTMORE
BB 3 شب 4.635.000 4.635.000 4.630.000 1.690.000 بیشتر
IOTA
BB 3 شب 4.230.000 4.230.000 4.230.000 1.900.000 بیشتر
VEDZISI
صبحانه 3 شب 2.320.000 2.320.000 2.320.000 1.690.000 بیشتر
GNG TBILISI
BB 3 شب 2.155.000 2.155.000 1.900.000 1.690.000 بیشتر
PRIMAVERA
BB 3 شب 2.240.000 2.240.000 1.820.000 1.690.000 بیشتر
COLOMBI
BB 3 شب 2.320.000 2.320.000 1.945.000 1.690.000 بیشتر
VILTON
صبحانه 3 شب 2.875.000 2.875.000 2.585.000 2.450.000 بیشتر
HOLIDAY INN
BB 3 شب 3.655.000 3.655.000 3.660.000 2.450.000 بیشتر
GALLERY PALACE
BB 3 شب 1.290.000 1.290.000 1.290.000 1.100.000 بیشتر
AMERI
BB 3 شب 3.495.000 3.495.000 3.080.000 2.450.000 بیشتر
FURTONE PALACE
BB 3 شب 2.760.000 2.760.000 2.760.000 1.900.000 بیشتر
RED LINE
BB 3 شب 2.875.000 2.875.000 2.875.000 2.450.000 بیشتر
EURASIA
BB 3 شب 2.420.000 2.420.000 2.420.000 2.350.000 بیشتر
TOSCANO
صبحانه 3 شب 2.710.000 2.710.000 2.585.000 2.450.000 بیشتر
DOLABAURI
صبحانه 3شب 2.405.000 2.405.000 1.900.000 1.690.000 بیشتر
LIKE
BB 3 شب 1.820.000 1.820.000 1.820.000 1.690.000 بیشتر
GRAND HOTEL TBLISI
صبحانه 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
KALASI
BB 3 شب 3.035.000 3.035.000 2.110.000 1.690.000 بیشتر
CITY CENTER
BB 3 شب 3.040.000 3.040.000 3.040.000 2.450.000 بیشتر
ELLEGANCE
BB 3 شب 1.960.000 1.960.000 1.960.000 1.790.000 بیشتر
LEGRANDE
صبحانه 3 شب 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.400.000 بیشتر
POLO TBILISI
BB 3 شب 1.860.000 1.860.000 1.820.000 1.690.000 بیشتر
BETLEM
BB 3 شب 2.110.000 2.110.000 2.110.000 1.690.000 بیشتر
نام هتل EURASIAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.420.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.420.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TOSCANOخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.710.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.710.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PREFERENCE HUALINGخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.665.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.665.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RADISSON BLUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.760.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.760.000
جزئیات بیشتر
نام هتل THE BILTMOREخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.635.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.635.000
جزئیات بیشتر
نام هتل VEDZISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.320.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.320.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DOLABAURIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.405.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.405.000
جزئیات بیشتر
نام هتل POLO TBILISIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.860.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.860.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LIKEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.820.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.820.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GNG TBILISIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.155.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.155.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PRIMAVERAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.240.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.240.000
جزئیات بیشتر
نام هتل COLOMBIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.320.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.320.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BETLEMخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.110.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.110.000
جزئیات بیشتر
نام هتل VILTONخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.875.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.875.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND HOTEL TBLISIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل HOLIDAY INNخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.655.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.655.000
جزئیات بیشتر
نام هتل IOTAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.230.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.230.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GALLERY PALACEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.290.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.290.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KALASIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.035.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.035.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CITY CENTERخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.040.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.040.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AMERIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.495.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.495.000
جزئیات بیشتر
نام هتل FURTONE PALACEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.760.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.760.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RED LINEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.875.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.875.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ELLEGANCEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.960.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.960.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LEGRANDEخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.560.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.560.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
تور گرجستان شهر تفلیس خدمات تور شامل بلیط رفت و برگشت با هواپیما اقامت در هتل انتخابی بیمه مسافرتی و راهنمای فارسی زبان
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.