تور باکو آذربایجان ایران ایر

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : ایران ایر
تاریخ شروع : 01 بهمن 1398
تاریخ پایان : 30 بهمن 1398
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
QAFQAZ POINT HOTEL BAKU
BB 3 شب 5.095.000 5.095.000 تماس بگیرید 2.895.000 بیشتر
RAMADA HOTEL BAKU
BB 3 شب 4.445.000 4.445.000 ندارد 2.895.000 بیشتر
SPRING
BB 3 شب 4.095.000 4.095.000 ندارد 2.395.000 بیشتر
PULLMAN
با HSP تماس بگیرید 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
HYATT REGENCY
BB 3 شب 4.820.000 4.820.000 4.820.000 2.030.000 بیشتر
BOULEVARD
BB 3 شب 5.030.000 5.030.000 5.030.000 2.030.000 بیشتر
BILGAH BEACH
BB 3 شب 6.295.000 6.295.000 ندارد 2.395.000 بیشتر
HILTON HOTEL BAKU
BB 3 شب 5.900.000 5.900.000 5.900.000 2.030.000 بیشتر
JW MARRIOT
BB 3 شب 6.395.000 6.395.000 6.395.000 2.895.000 بیشتر
FOUR SEASONS
BB 3 شب 7.995.000 7.995.000 7.995.000 2.900.000 بیشتر
ADMIRAL HOTEL BAKU
BB 3 شب 3.995.000 3.995.000 ندارد 2.895.000 بیشتر
DIVAN EXPRESS HOTEL BAKU
BB 3 شب 4.395.000 4.395.000 ندارد 2.895.000 بیشتر
MODERN HOTEL BAKU
BB 3 شب 4.545.000 4.545.000 ندارد 2.895.000 بیشتر
RIVIERN HOTEL BAKU
BB 3 شب 4.695.000 4.695.000 ندارد 2.895.000 بیشتر
QAFQAZ CITY HOTEL BAKU
bb 3 شب 3.730.000 3.730.000 3.730.000 2.030.000 بیشتر
ASTORIA HOTEL HOTEL BAKU
BB 3 شب 4.495.000 4.495.000 NON 2.895.000 بیشتر
ATROPAT HOTEL BAKU
BB 3 شب 3.090.000 3.090.000 3.090.000 2.030.000 بیشتر
ROYAL
BB 3 شب 5.195.000 5.195.000 ندارد 2.895.000 بیشتر
AMARA
BB 3 شب 4.145.000 4.145.000 ندارد 2.895.000 بیشتر
AZALEA
BB 3 شب 3.395.000 3.395.000 ندارد 2.395.000 بیشتر
AVENUE
BB 3 شب 4.195.000 4.195.000 با HSP تماس بگیرید 2.895.000 بیشتر
LAKE PALACE
BB 3 شب 4.350.000 4.350.000 با HSP تماس بگیرید 2.895.000 بیشتر
GM CITY HOTEL
BB 3 شب 4.245.000 4.245.000 4.245.000 2.895.000 بیشتر
ATLAS
BB 3 شب 5.195.000 5.195.000 با HSP تماس بگیرید 2.895.000 بیشتر
EXCELSIOR
BB 3 شب 4.330.000 4.330.000 4.330.000 2.030.000 بیشتر
DIPLOMAT HOTEL BAKU
BB 3 شب 3.370.000 3.370.000 3.370.000 2.030.000 بیشتر
نام هتل DIPLOMAT HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.370.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.370.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ADMIRAL HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.995.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.995.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DIVAN EXPRESS HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.395.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.395.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MODERN HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.545.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.545.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RIVIERN HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.695.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.695.000
جزئیات بیشتر
نام هتل QAFQAZ POINT HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.095.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.095.000
جزئیات بیشتر
نام هتل QAFQAZ CITY HOTEL BAKUخدمت bb
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.730.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.730.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ASTORIA HOTEL HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.495.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.495.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ATROPAT HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.090.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.090.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RAMADA HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.445.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.445.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ROYALخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.195.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.195.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AMARAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.145.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.145.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AZALEAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.395.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.395.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AVENUEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.195.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.195.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LAKE PALACEخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.350.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.350.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GM CITY HOTELخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.245.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.245.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ATLASخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.195.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.195.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SPRINGخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.095.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.095.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PULLMANخدمت با HSP تماس بگیرید
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل EXCELSIORخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.330.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.330.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HYATT REGENCYخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.820.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.820.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BOULEVARDخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.030.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.030.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BILGAH BEACHخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.295.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.295.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HILTON HOTEL BAKUخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.900.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.900.000
جزئیات بیشتر
نام هتل JW MARRIOTخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.395.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.395.000
جزئیات بیشتر
نام هتل FOUR SEASONSخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.995.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.995.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ، اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.