تور استانبول هواپیمایی اطلس گلوبال

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : اطلس گلوبال
تاریخ شروع : 01 بهمن 1398
تاریخ پایان : 30 بهمن 1398
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
GREEN PARK MERTER
BB 3 شب 3.074.000 3.074.000 3.074.000 1.600.000 بیشتر
DEDEMAN HOTEL ISTANBUL
BB 3 شب 3.150.000 3.150.000 3.150.000 1.600.000 بیشتر
BIZ CEVAHIR
BB 3 شب 2.736.000 2.736.000 2.736.000 1.600.000 بیشتر
Naz City Hotel Taksim
BB 3 شب 3.390.000 3.390.000 3.390.000 2.000.000 بیشتر
Grand Cevahir Hotel and Convention Center
BB 3 شب 3.178.000 3.178.000 3.178.000 1.600.000 بیشتر
Radisson Blu Hotel, Istanbul Sisli
BB 3 شب 3.810.000 3.810.000 3.810.000 2.000.000 بیشتر
Elite World Istanbul Hotel
BB 3 شب 3.271.000 3.271.000 3.271.000 1.600.000 بیشتر
Grand Hyatt Istanbul
BB 3 شب 4.468.000 4.468.000 4.468.000 1.600.000 بیشتر
Fairmont Quasar Istanbul
BB 3 شب 7.610.000 7.610.000 7.610.000 3.540.000 بیشتر
Conrad Istanbul Bosphorus
BB 3 شب 4.110.000 4.110.000 4.110.000 2.000.000 بیشتر
LAZZONI
BB 3 شب 3.400.000 3.400.000 3.400.000 2.000.000 بیشتر
Le Meridien Istanbul Etiler
BB 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
HILTON BOMONTI
BB 3 شب 3.920.000 3.920.000 3.920.000 2.000.000 بیشتر
SWISSOTEL THE BOSPHRUS
BB 3 شب 4.262.000 4.262.000 4.262.000 1.600.000 بیشتر
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus
BB 3 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
ALL SEASONS
BB 3 شب 2.500.000 2.500.000 2.500.000 1.600.000 بیشتر
WHITE MONARCH
BB 3 شب 2.276.000 2.276.000 2.276.000 1.600.000 بیشتر
ICON
BB 3 شب 2.320.000 2.320.000 2.320.000 1.600.000 بیشتر
THR GREEN PARK HOTEL
BB 3 شب 2.477.000 2.477.000 2.477.000 1.600.000 بیشتر
ERESIN TAKSIM PREMIER
BB 3 شب 3.074.000 3.074.000 3.074.000 1.600.000 بیشتر
METROPOLITIAN TAKSIM
BB 3 شب 2.840.000 2.840.000 2.840.000 1.600.000 بیشتر
HOTEL ZURICH
BB 3 شب 3.220.000 3.220.000 3.220.000 2.000.000 بیشتر
Grand Oztanik Hotel
BB 3 شب 2.628.000 2.628.000 2.628.000 1.600.000 بیشتر
Konak Hotel
BB 3 شب 2.585.000 2.585.000 2.585.000 1.600.000 بیشتر
LaresPark Hotel
BB 3 شب 3.069.000 3.069.000 3.069.000 1.600.000 بیشتر
Golden Age Hotel
BB 3 شب 2.840.000 2.840.000 2.840.000 1.600.000 بیشتر
KERVANSARAY ISTANBUL
BB 3 شب 2.273.000 2.273.000 2.273.000 1.600.000 بیشتر
DORA
BB 3 شب 2.320.000 2.320.000 2.320.000 1.600.000 بیشتر
AVANTGARDE TAKSIM ISTANBUL
BB 3 شب 2.699.000 2.699.000 2.699.000 1.600.000 بیشتر
Elite World Prestige Hotel
BB 3 شب 2.736.000 2.736.000 2.736.000 1.600.000 بیشتر
BEST WESTERN Eresin Taxim
با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
TOPKAPI SABENA
BB 3 شب 2.028.000 2.028.000 2.028.000 1.600.000 بیشتر
نام هتل TOPKAPI SABENAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.028.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.028.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ALL SEASONSخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.500.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.500.000
جزئیات بیشتر
نام هتل WHITE MONARCHخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.276.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.276.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GREEN PARK MERTERخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.074.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.074.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ICONخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.320.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.320.000
جزئیات بیشتر
نام هتل THR GREEN PARK HOTELخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.477.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.477.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DEDEMAN HOTEL ISTANBULخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.150.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.150.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BIZ CEVAHIRخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.736.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.736.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ERESIN TAKSIM PREMIERخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.074.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.074.000
جزئیات بیشتر
نام هتل METROPOLITIAN TAKSIMخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.840.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.840.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HOTEL ZURICHخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.220.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.220.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Grand Oztanik Hotelخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.628.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.628.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Konak Hotelخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.585.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.585.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Naz City Hotel Taksimخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.390.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.390.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LaresPark Hotelخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.069.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.069.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Grand Cevahir Hotel and Convention Centerخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.178.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.178.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Golden Age Hotelخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.840.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.840.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Radisson Blu Hotel, Istanbul Sisliخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.810.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.810.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Elite World Istanbul Hotelخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.271.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.271.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Grand Hyatt Istanbulخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.468.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.468.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Fairmont Quasar Istanbulخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.610.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.610.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Conrad Istanbul Bosphorusخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.110.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.110.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KERVANSARAY ISTANBULخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.273.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.273.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DORAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.320.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.320.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AVANTGARDE TAKSIM ISTANBULخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.699.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.699.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LAZZONIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.400.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.400.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Le Meridien Istanbul Etilerخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل Elite World Prestige Hotelخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.736.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.736.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HILTON BOMONTIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.920.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.920.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SWISSOTEL THE BOSPHRUSخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.262.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.262.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Four Seasons Istanbul at the Bosphorusخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل BEST WESTERN Eresin Taximخدمت با HSP تماس بگیرید
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
تور استانبول با پرواز اطلس گلوبال تور استانبول با ارائه خدماتی از جمله اقامت هتل بلیط رفت و برگشت اطلس گلوبال ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت بیمه مسافرتی راهنمای فارسی زبان و گشت شهری همراه با ناهار همراه می باشد توراستانبول با بازدید از مسجد توپکاپی مسجد آبی مسجد ایاصوفیه کاخ توپکاپی کاخ دلما باغچه تنگه بسفر خیابان استقلال برج گالاتا جزایر هفت گانه و افزودن گشت های انتخابی از قبیل رزرو کشتی و شام رزرو گشت های تفریحی همراه می باشد
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.