تور استانبول ترکیه هواپیمایی قشم ایر

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : قشم ایر
تاریخ شروع : پایان یافته
تاریخ پایان : پایان یافته
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
MERCURE BOSPHORUS
صبحانه 3 شب 2.639.000 2.639.000 2.639.000 1.400.000 بیشتر
POINT TAKSIM
صبحانه 3 شب 3.270.000 3.270.000 3.270.000 1.990.000 بیشتر
THE ELYSIUM ISTANBUL
صبحانه 3 شب 3.250.000 3.250.000 3.250.000 1.400.000 بیشتر
Grand Hyatt
صبحانه 3 شب 4.230.000 4.230.000 4.230.000 1.990.000 بیشتر
Hilton Bosphorus hotel
صبحانه 3 شب 4.140.000 4.140.000 4.140.000 1.990.000 بیشتر
Grand Cevahir Hotel
صبحانه 3 شب 3.220.000 3.220.000 3.220.000 1.400.000 بیشتر
Surmeli Istanbul hotel
صبحانه 3 شب 2.670.000 2.670.000 2.670.000 1.400.000 بیشتر
Dedeman Hotel
صبحانه 3 شب 2.780.000 2.780.000 2.780.000 1.990.000 بیشتر
Plazzo Donizetti Hotel
صبحانه 3 شب 2.460.000 2.460.000 2.460.000 1.400.000 بیشتر
Holiday Inn Sisli
صبحانه 3 شب 2.820.000 2.820.000 2.820.000 1.400.000 بیشتر
DIVAN
صبحانه 3 شب 4.630.000 4.630.000 4.630.000 1.400.000 بیشتر
Green Park Merter
صبحانه 3 شب 2.052.000 2.052.000 2.052.000 1.400.000 بیشتر
Mercure Bomonti
صبحانه 3 شب 2.276.000 2.276.000 2.276.000 1.400.000 بیشتر
Radisson Blu
صبحانه 3 شب 2.639.000 2.639.000 2.639.000 1.400.000 بیشتر
ELITE WORLD
صبحانه 3 شب 3.350.000 3.350.000 3.350.000 1.400.000 بیشتر
CROWNE PLAZA HARBIYE
صبحانه 3 شب 2.990.000 2.990.000 2.990.000 1.990.000 بیشتر
CONRAD BOSPHORUS
صبحانه 3 شب 4.050.000 4.050.000 4.050.000 1.990.000 بیشتر
Marmara taksim
صبحانه 3 شب 4.730.000 4.730.000 4.730.000 1.990.000 بیشتر
CVK park Bosphorus
صبحانه 3 شب 4.640.000 4.640.000 4.640.000 1.990.000 بیشتر
NAZ CITY
BB 3 شب 2.770.000 2.770.000 2.770.000 1.400.000 بیشتر
SWISSOTEL
BB 3 شب 4.640.000 4.640.000 4.640.000 1.990.000 بیشتر
RIXOS PERA
BB 3 شب 2.030.000 2.030.000 2.030.000 1.400.000 بیشتر
ALLSEASONS
صبحانه 3 شب 1.998.000 1.998.000 1.998.000 1.400.000 بیشتر
ICON
صبحانه 3 شب 2.030.000 2.030.000 2.030.000 1.400.000 بیشتر
GRAND HILLARIUM
صبحانه 3 شب 1.889.000 1.889.000 1.889.000 1.400.000 بیشتر
GOLDEN AGE
صبحانه 3 شب 2.630.000 2.630.000 2.630.000 1.400.000 بیشتر
GRAND OZTANIC
صبحانه 3 شب 2.630.000 2.630.000 2.630.000 1.400.000 بیشتر
Taksim Gonen
صبحانه 3 شب 2.397.000 2.397000 2.397.000 1.400.000 بیشتر
Nova Plaza Taksim Square
صبحانه 3 شب 2.530.000 2.530.000 2.530.000 1.990.000 بیشتر
Avantgarde Taksim Hotel
صبحانه 3 شب 2.730.000 2.730.000 2.730.000 1.400.000 بیشتر
Istanbul Dora hotel
صبحانه 3 شب 2.080.000 2.080.000 2.080.000 1.400.000 بیشتر
White Monarch Hotel
صبحانه 3 شب 2.080.000 2.080.000 2.080.000 1.400.000 بیشتر
Budo Istanbul hotel
صبحانه 3 شب 1.971.000 1.971.000 1.971.000 1.400.000 بیشتر
Klas Hotel
صبحانه 3 شب 2.107.000 2.107.000 2.107.000 1.400.000 بیشتر
Metropolitan Taksim hotel
صبحانه 3 شب 2.760.000 2.760.000 2.760.000 1.990.000 بیشتر
Pera Tulip
صبحانه 3 شب 1.944.000 1.944.000 1.944.000 1.400.000 بیشتر
KERVANSARAY
صبحانه 3 شب 2.150.000 2.150.000 2.150.000 1.400.000 بیشتر
MATIAT
صبحانه 3 شب 2.200.000 2.200.000 2.200.000 1.400.000 بیشتر
Marinem
صبحانه 3 شب 1.889.000 1.889.000 1.889.000 1.400.000 بیشتر
BIRBEY
صبحانه 3 شب 2.250.000 2.250.000 2.250.000 1.400.000 بیشتر
Grand Unal
صبحانه 3 شب 1.889.000 1.889.000 1.889.000 1.400.000 بیشتر
GRAND EMIN
صبحانه 3 شب 1.862.000 1.862.000 1.862.000 1.400.000 بیشتر
Marmaray
صبحانه 3 شب 1.944.000 1.944.000 1.944.000 1.400.000 بیشتر
Pera Rose
صبحانه 3 شب 2.410.000 2.410.000 2.410.000 1.990.000 بیشتر
FERONYA
صبحانه 3 شب 2.730.000 2.730.000 2.730.000 1.400.000 بیشتر
Grand Halic
صبحانه 3 شب 2.290.000 2.290.000 2.290.000 1.400.000 بیشتر
Berjer
صبحانه 3 شب 2.670.000 2.670.000 2.670.000 1.990.000 بیشتر
CENTRAL PALACE
صبحانه 3 شب 2.730.000 2.730.000 2.730.000 1.400.000 بیشتر
LARES PARK
صبحانه 3 شب 2.730.000 2.730.000 2.730.000 1.400.000 بیشتر
Nippon
صبحانه 3 شب 2.299.000 2.299.000 2.299.000 1.400.000 بیشتر
Taksim line
صبحانه 3 شب 2.125.000 2.125.000 2.125.000 1.400.000 بیشتر
ZURICH
صبحانه 3 شب 2.186.000 2.186.000 2.186.000 1.400.000 بیشتر
MOSAIC
صبحانه 3 شب 2.242.000 2.242.000 2.242.000 1.400.000 بیشتر
GRAND DE PERA
صبحانه 3 شب 2.580.000 2.580.000 2.580.000 1.400.000 بیشتر
NOVA PLAZA PARK ISTANBUL
BB 3 شب 1.914.000 1.914.000 1.914.000 1.400.000 بیشتر
KONAK
BB 3 شب 2.630.000 2.630.000 2.630.000 1.400.000 بیشتر
NOVA PLAZA CRYSTAL
BB 3 شب 2.186.000 2.186.000 2.186.000 1.400.000 بیشتر
TOPKAPI
صبحانه 3 شب 1.835.000 1.835.000 1.835.000 1.400.000 بیشتر
ALFA
صبحانه 3 شب 1.781.000 1.781.000 1.781.000 1.400.000 بیشتر
KAYA
صبحانه 3 شب 1.699.000 1.699.000 1.699.000 1.400.000 بیشتر
BUYUK KABAN
صبحانه 3 شب 2.370.000 2.370.000 2.370.000 1.400.000 بیشتر
SABENA HOTEL
صبحانه 3 شب 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.400.000 بیشتر
Taxim Lounge hotel
صبحانه 3 شب 2.052.000 2.052.000 2.052.000 1.400.000 بیشتر
Grand Liza hotel
صبحانه 3 شب 1.754.000 1.754.000 1.754.000 1.400.000 بیشتر
Grand Milan hotel
صبحانه 3 شب 1.990.000 1.990.000 1.990.000 1.400.000 بیشتر
Cumbali Plaza hotel
صبحانه 3 شب 2.410.000 2.410.000 2.410.000 1.990.000 بیشتر
Biancho Pera hotel
صبحانه 3 شب 1.998.000 1.998.000 1.998.000 1.400.000 بیشتر
Hamidye
صبحانه 3 شب 1.699.000 1.699.000 1.699.000 1.400.000 بیشتر
Sogut
صبحانه 3 شب 1.699.000 1.699.000 1.699.000 1.400.000 بیشتر
Sultan
صبحانه 3 شب 1.889.000 1.889.000 1.889.000 1.400.000 بیشتر
BLUE WAY CITY
صبحانه 3 شب 1.781.000 1.781.000 1.781.000 1.400.000 بیشتر
VIZON
صبحانه 3 شب 2.160.000 2.160.000 2.160.000 1.400.000 بیشتر
نام هتل TOPKAPIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.835.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.835.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ALLSEASONSخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.998.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.998.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ALFAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.781.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.781.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ICONخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.030.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.030.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KAYAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.699.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.699.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND HILLARIUMخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.889.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.889.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GOLDEN AGEخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.630.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.630.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND OZTANICخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.630.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.630.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MERCURE BOSPHORUSخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.639.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.639.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Taksim Gonenخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.397.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.397000
جزئیات بیشتر
نام هتل POINT TAKSIMخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.270.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.270.000
جزئیات بیشتر
نام هتل THE ELYSIUM ISTANBULخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.250.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.250.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Grand Hyattخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.230.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.230.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BUYUK KABANخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.370.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.370.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SABENA HOTELخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.950.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.950.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Hilton Bosphorus hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.140.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.140.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Grand Cevahir Hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.220.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.220.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Surmeli Istanbul hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.670.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.670.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Nova Plaza Taksim Squareخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.530.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.530.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Dedeman Hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.780.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.780.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Avantgarde Taksim Hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.730.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.730.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Taxim Lounge hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.052.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.052.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Istanbul Dora hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.080.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.080.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Grand Liza hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.754.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.754.000
جزئیات بیشتر
نام هتل White Monarch Hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.080.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.080.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Budo Istanbul hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.971.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.971.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Grand Milan hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.990.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.990.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Cumbali Plaza hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.410.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.410.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Biancho Pera hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.998.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.998.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Plazzo Donizetti Hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.460.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.460.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Klas Hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.107.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.107.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Holiday Inn Sisliخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.820.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.820.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Metropolitan Taksim hotelخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.760.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.760.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Pera Tulipخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.944.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.944.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KERVANSARAYخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.150.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.150.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DIVANخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.630.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.630.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Green Park Merterخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.052.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.052.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Mercure Bomontiخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.276.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.276.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Radisson Bluخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.639.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.639.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ELITE WORLDخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.350.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.350.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CROWNE PLAZA HARBIYEخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.990.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.990.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CONRAD BOSPHORUSخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.050.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.050.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Marmara taksimخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.730.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.730.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CVK park Bosphorusخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.640.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.640.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MATIATخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.200.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.200.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Marinemخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.889.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.889.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BIRBEYخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.250.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.250.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Grand Unalخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.889.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.889.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND EMINخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.862.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.862.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Marmarayخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.944.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.944.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Pera Roseخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.410.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.410.000
جزئیات بیشتر
نام هتل FERONYAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.730.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.730.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Grand Halicخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.290.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.290.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Berjerخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.670.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.670.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CENTRAL PALACEخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.730.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.730.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LARES PARKخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.730.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.730.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Nipponخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.299.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.299.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Taksim lineخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.125.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.125.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ZURICHخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.186.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.186.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Hamidyeخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.699.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.699.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Sogutخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.699.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.699.000
جزئیات بیشتر
نام هتل Sultanخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.889.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.889.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BLUE WAY CITYخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.781.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.781.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MOSAICخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.242.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.242.000
جزئیات بیشتر
نام هتل VIZONخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.160.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.160.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND DE PERAخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.580.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.580.000
جزئیات بیشتر
نام هتل NOVA PLAZA PARK ISTANBULخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 1.914.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 1.914.000
جزئیات بیشتر
نام هتل KONAKخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.630.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.630.000
جزئیات بیشتر
نام هتل NOVA PLAZA CRYSTALخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.186.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.186.000
جزئیات بیشتر
نام هتل NAZ CITYخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.770.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.770.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SWISSOTELخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.640.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.640.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RIXOS PERAخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 2.030.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 2.030.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
تور استانبول با پرواز هواپیمایی قشم ایر ، خدمات تور استانبول با پرواز هواپیمایی قشم ایر شامل اقامت در هتل انتخابی ، بلیط رفت و برگشت هواپیمایی قشم ایر ، ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی زبان و گشت شهری همراه با ناهار می باشد. تور استانبول با بازدید از مسجد توپکاپی ، مسجد آبی ، مسجد ایاصوفیه ، کاخ توپکاپی ، کاخ دلما باغچه ، تنگه بسفر ، خیابان استقلال ، برج گالاتا ، جزایر هفت گانه و افزودن گشت های انتخابی از قبیل ، رزرو بلیط آکواریم استانبول به همراه رفت و برگشت ، رزرو کشتی تفریحی با شام در صورت درخواست مسافر می باشد.
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.