تور آنتالیا با قشم ایر

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : قشم ایر
تاریخ شروع : 25 اسفند 1398
تاریخ پایان : 15 فروردین 1399
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
TRANS ATLANTIK
UALL 6 شب 8.180.000 8.180.000 8.180.000 3.830.000 بیشتر
ORANGE COUNTY BELEK
UALL 6 شب 7.650.000 7.650.000 6.150.000 4.390.000 بیشتر
SENSITIVE PREMIUM RESORT
UALL 6 شب 6.990.000 6.990.000 5.590.000 4.390.000 بیشتر
SHERWOOD DREAMS
UALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
LIBERTY LARA
UALL 6 شب 8.990.000 8.990.000 7.090.000 4.390.000 بیشتر
BAIA LARA
UALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
LARA FAMILY STAR
UALL 6 شب 5.370.000 5.370.000 3.985.000 2.600.000 بیشتر
VENEZIA PALACE
UALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
KERVANSARAY
UALL 6 شب 8.700.000 8.700.000 6.000.000 2.890.000 بیشتر
AMARA PRESTIGE
UALL 6 شب 8.865.000 8.865.000 5.810.000 2.600.000 بیشتر
CLUB ASTERIA
UALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
ORANGE COUNTY KEMER
UALL 6 شب 8.790.000 8.790.000 6.950.000 4.390.000 بیشتر
SELECTUM LUXURY RESORT
UALL 6 شب تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید بیشتر
ROYAL SEGINUS
UALL 6 شب 10.290.000 10.290.000 8.550.000 4.390.000 بیشتر
LIMAK LIMRA
با HSP تماس بگیرید 6 شب با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید با HSP تماس بگیرید بیشتر
TITANIC BEACH LARA
UALL 6 شب 11.190.000 11.190.000 8.250.000 4.390.000 بیشتر
CENDER
ALL 6 شب 5.990.000 5.990.000 5.150.000 4.390.000 بیشتر
BELKON
ALL 6 شب 4.940.000 4.940.000 4.415.000 2.790.000 بیشتر
AGON
BB 6 شب 3.965.000 3.965.000 3.065.000 2.790.000 بیشتر
HIMEROS BEACH
ALL 6 شب 3.750.000 3.750.000 3.175.000 2.600.000 بیشتر
RAMADA RESORT SIDE
ALL 6 شب 6.350.000 6.350.000 5.290.000 4.390.000 بیشتر
LARA PALACE
ALL 6 شب 5.700.000 5.700.000 4.690.000 4.390.000 بیشتر
نام هتل CENDERخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.990.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.990.000
جزئیات بیشتر
نام هتل TRANS ATLANTIKخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.180.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.180.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ORANGE COUNTY BELEKخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.650.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.650.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SENSITIVE PREMIUM RESORTخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.990.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.990.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SHERWOOD DREAMSخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل LIBERTY LARAخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.990.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.990.000
جزئیات بیشتر
نام هتل BAIA LARAخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل AGONخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.965.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.965.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HIMEROS BEACHخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.750.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.750.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RAMADA RESORT SIDEخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.350.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.350.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LARA FAMILY STARخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.370.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.370.000
جزئیات بیشتر
نام هتل VENEZIA PALACEخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل KERVANSARAYخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.700.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.700.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AMARA PRESTIGEخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.865.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.865.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CLUB ASTERIAخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل ORANGE COUNTY KEMERخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 8.790.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 8.790.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SELECTUM LUXURY RESORTخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل BELKONخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.940.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.940.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ROYAL SEGINUSخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 10.290.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 10.290.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LIMAK LIMRAخدمت با HSP تماس بگیرید
قیمت 2 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
قیمت 3 تخته (هرنفر) با HSP تماس بگیرید
جزئیات بیشتر
نام هتل TITANIC BEACH LARAخدمت UALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 11.190.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 11.190.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LARA PALACEخدمت ALL
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.700.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.700.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر ، 6 شب اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.