آفر تور دبی

(+98)21-44 44 72 60
ایرلاین : ماهان
تاریخ شروع : پایان یافته
تاریخ پایان : پایان یافته
لیست هتل ها
چاپ این صفحه
نام هتل
خدمات
مدت اقامت
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
جزئیات
NIHAL PALACE DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 3.950.000 3.950.000 3.950.000 2.000.000 بیشتر
REFLECTION DUBAI
صبحانه 3 شب 3.690.000 3.690.000 3.690.000 1.750.000 بیشتر
ABJAD GRAND DUBAI
صبحانه 3 شب 4.130.000 4.130.000 4.130.000 1.750.000 بیشتر
AVENUE DUBAI
صبحانه 3 شب 3.720.000 3.720.000 3.720.000 1.750.000 بیشتر
MOSCOW DUBAI
صبحانه 5 شب 7.640.000 7.640.000 6.530.000 4.600.000 بیشتر
HYATT PLACE AL RIQQA DUBAI
صبحانه 3 شب 4.530.000 4.530.000 4.530.000 1.750.000 بیشتر
RAIN TREE DUBAI
صبحانه 3 شب 5.100.000 5.100.000 5.100.000 2.000.000 بیشتر
FORTUNE GRAND DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 4.280.000 4.280.000 4.280.000 1.750.000 بیشتر
CITY SEASONS TOWER DUBAI
صبحانه 5 شب 7.590.000 7.590.000 6.470.000 4.600.000 بیشتر
ROSE PARK DUBAI
صبحانه 3 شب 4.630.000 4.630.000 4.630.000 1.750.000 بیشتر
SAMAYA DUBAI
صبحانه 3 شب 4.020.000 4.020.000 4.020.000 1.750.000 بیشتر
AL JAWHARA GARDEN DUBAI
صبحانه 5 شب 7.020.000 7.020.000 7.060.000 4.600.000 بیشتر
COPTHORNE HOTEL DUBAI
صبحانه 3 شب 4.510.000 4.510.000 4.510.000 1.750.000 بیشتر
EMIRAT GRAND APARTMENTS DUBAI
صبحانه 5 شب 7.220.000 7.220.000 با HSP تماس بگیرید 4.600.000 بیشتر
HOLIDAY INN DOWN TOWN DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 5.660.000 5.660.000 5.660.000 2.000.000 بیشتر
FLORA GRAND DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 3.280.000 3.280.000 3.280.000 1.750.000 بیشتر
METROPOLITAN DUBAI
صبحانه 3 شب 3.520.000 3.520.000 3.520.000 1.750.000 بیشتر
MARCO POLO DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 3.200.000 3.200000 3.200.000 1.750.000 بیشتر
HYATT PALACE BANYAS SQUARE DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 3.445.000 3.445.000 3.445.000 1.750.000 بیشتر
GRAND EXCELSIOR DUBAI
BB 5 شب 7.150.000 7.150.000 7.150.000 4.600.000 بیشتر
PHOENIX HOTEL DUBAI
صبحانه 5 شب ۶.۴۲۰.۰۰۰ ۶.۴۲۰.۰۰۰ با HSP تماس بگیرید ۴.۶۰۰.۰۰۰ بیشتر
DELMON BOUTIQUE HOTEL DUBAI
صبحانه 5 شب 6.420.000 6.420.000 با HSP تماس بگیرید 4.600.000 بیشتر
PALM DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 3.430.000 3.430.000 3.430.000 1.750.000 بیشتر
DREAM PALACE DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 4.020.000 4.020.000 4.020.000 1.750.000 بیشتر
SADAF DELMON DUBAI
صبحانه 5 شب 5.990.000 5.990.000 با HSP تماس بگیرید 4.600.000 بیشتر
GOLDEN SQUARE DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 3.800.000 3.800.000 3.800.000 2.500.000 بیشتر
FORTUNE PEARL DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 3.510.000 3.510.000 3.510000 1.750.000 بیشتر
SIGNATURE INN DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 3.410.000 3.410.000 3.410.000 1.750.000 بیشتر
CALIFORNIA DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 3.750.000 3.750.000 3.750.000 1.750.000 بیشتر
ROVE CITY CENTER DUBAI
صبحانه 3 شب 4.030.000 4.030.000 4.030.000 1.750.000 بیشتر
CITY STAR DUBAI
صبحانه 5 شب 6.900.000 6.900.000 6.670.000 4.600.000 بیشتر
CLARIDGE DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 3.990.000 3.990.000 3.990.000 1.750.000 بیشتر
SUN AND SAND DUBAI
صبحانه 5 شب 5.690.000 5.690.000 با HSP تماس بگیرید 4.600.000 بیشتر
SAINT GEORGE DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 3.530.000 3.530.000 3.530.000 1.750.000 بیشتر
LAND MARK BANIYAS DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 3.800.000 3.800.000 3.800.000 1.750.000 بیشتر
ORCHID DUBAI
صبحانه و ناهار 3 شب 3.560.000 3.560.000 3.560.000 1.750.000 بیشتر
IBIS AL BARSHA DUBAI
صبحانه 3 شب 3.360.000 3.360.000 3.360.000 1.750.000 بیشتر
LANDMARK PLAZA DUBAI
صبحانه 3 شب 3.100.000 3.100.000 3.100.000 1.750.000 بیشتر
MAYFAIR DUBAI
صبحانه 3 شب 4.100.000 4.100.000 4.100.000 1.750.000 بیشتر
DELMON PALACE DUBAI
صبحانه 5 شب 6.620.000 6.620.000 با HSP تماس بگیرید 4.600.000 بیشتر
نام هتل PHOENIX HOTEL DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) ۶.۴۲۰.۰۰۰
قیمت 3 تخته (هرنفر) ۶.۴۲۰.۰۰۰
جزئیات بیشتر
نام هتل DELMON BOUTIQUE HOTEL DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.420.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.420.000
جزئیات بیشتر
نام هتل PALM DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.430.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.430.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DREAM PALACE DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.020.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.020.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SADAF DELMON DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.990.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.990.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GOLDEN SQUARE DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.800.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.800.000
جزئیات بیشتر
نام هتل FORTUNE PEARL DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.510.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.510.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SIGNATURE INN DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.410.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.410.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CALIFORNIA DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.750.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.750.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ROVE CITY CENTER DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.030.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.030.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CITY STAR DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.900.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.900.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CLARIDGE DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.990.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.990.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SUN AND SAND DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.690.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.690.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SAINT GEORGE DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.530.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.530.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LAND MARK BANIYAS DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.800.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.800.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ORCHID DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.560.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.560.000
جزئیات بیشتر
نام هتل NIHAL PALACE DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.950.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.950.000
جزئیات بیشتر
نام هتل REFLECTION DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.690.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.690.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ABJAD GRAND DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.130.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.130.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AVENUE DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.720.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.720.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MOSCOW DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.640.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.640.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HYATT PLACE AL RIQQA DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.530.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.530.000
جزئیات بیشتر
نام هتل RAIN TREE DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.100.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.100.000
جزئیات بیشتر
نام هتل FORTUNE GRAND DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.280.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.280.000
جزئیات بیشتر
نام هتل CITY SEASONS TOWER DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.590.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.590.000
جزئیات بیشتر
نام هتل ROSE PARK DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.630.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.630.000
جزئیات بیشتر
نام هتل SAMAYA DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.020.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.020.000
جزئیات بیشتر
نام هتل AL JAWHARA GARDEN DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.020.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.020.000
جزئیات بیشتر
نام هتل COPTHORNE HOTEL DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.510.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.510.000
جزئیات بیشتر
نام هتل EMIRAT GRAND APARTMENTS DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.220.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.220.000
جزئیات بیشتر
نام هتل HOLIDAY INN DOWN TOWN DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 5.660.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 5.660.000
جزئیات بیشتر
نام هتل FLORA GRAND DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.280.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.280.000
جزئیات بیشتر
نام هتل METROPOLITAN DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.520.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.520.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MARCO POLO DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.200.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.200000
جزئیات بیشتر
نام هتل HYATT PALACE BANYAS SQUARE DUBAIخدمت صبحانه و ناهار
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.445.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.445.000
جزئیات بیشتر
نام هتل IBIS AL BARSHA DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.360.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.360.000
جزئیات بیشتر
نام هتل LANDMARK PLAZA DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 3.100.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 3.100.000
جزئیات بیشتر
نام هتل MAYFAIR DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 4.100.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 4.100.000
جزئیات بیشتر
نام هتل DELMON PALACE DUBAIخدمت صبحانه
قیمت 2 تخته (هرنفر) 6.620.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 6.620.000
جزئیات بیشتر
نام هتل GRAND EXCELSIOR DUBAIخدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) 7.150.000
قیمت 3 تخته (هرنفر) 7.150.000
جزئیات بیشتر
مدارک مورد نیاز در این سفر
نوع سفر
مدارک مورد نیاز
توضیحات
در سفرهای داخلی شناسنامه عکس دار یا کارت ملی الزامی
در سفرهای خارجی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار و عوارض خروج از کشور در صورت لزوم ویزای کشور مقصد الزامی
ردیف 1
مدرک شناسنامه
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کارت ملی
شرط الزامی
خدمات
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1بلیط رفت و برگشت
22 شب و 3 روز اقامت
3استقبال فرودگاهی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت 2 شب و 3 روز اقامت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت استقبال فرودگاهی
تعداد
توضیحات
توضیحات
آفر تور دبی هواپیمایی گزیده ای از بهترین هتل های دبی واقع در دیره شیخ زائد می را ارائه می دهد، خدمات تور دبی شامل ویزا دبی بلیط رفت و برگشت دبی با هواپیمایی ایران ایر به همراه استقبال و بدرقه (ترانسفر) راهنمای فارسی زبان و خدمات انتخابی هتل های دبی می باشد ، دبی دارای مکان های دیدنی مانند برج الخلیفه پارک آبی آب نمای دبی به عنوان بزرگترین آبنمای موزیکال جهان می باشد ، از امکانات تفریحی دبی می توان به باشگاه گلف سافاری اسکی روی یخ بازی در ساحل جمیرا دبی بازی با بادبادک در ساحل خلیج فارس اشاره کرد تور دبی با این امکانات توانسته است به مرکزی برای گردشگری در جهان تبدیل شود ( می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر از شهر زیبای دبی به قسمت جاذبه های گردشگری موجود در سایت دیدن فرمایید)
*** همره شید پرواز برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی با قیمت مناسب ***
هتل گارانتی و پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
ساعت تحویل اتاق 14:00 و ساعت تخلیه 12:00 می باشد.
طبق قوانین هتل کودک 2 تا 5 سال شامل نرخ کودک بدون تخت می شود.
طبق قوانین هتل کودک 5 تا 12 سال شامل نرخ کودک با تخت می شود.
پکیج برای آخر هفته و ایام خاص و نمایشگاه دارای افزایش نرخ می باشد.
در تورهای خارجی مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر و بابت اعتبار پاسپورت برعهده درخواست کننده می باشد.
**امکان پرداخت مبلغ این تور به صورت نقد و اقساط با چک شخصی و بدون ضامن وجود دارد در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید**
برای کسب اطلاعات بیشتر و یا رزرو در ایام تعطیل و ساعات غیر کاری با شماره 8588809-0936 تماس حاصل فرمایید ساعت کار آژانس از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح الی 18 و پنج شنبه 9 صبح الی 14 می باشد.
تمامی حقوق این وب سایت و مطالب آن مربوط به آژانس مسافرتی همره شید پرواز می باشد.